al contingut a la navegació Informació de contacte

En xifres

Sant Esteve de la Sarga

Codi
251961
Comarca
Pallars Jussà
Població
122
Superfície
92,87
Densitat
1,3
Altitud
875

Superfície (km²)

Municipi
92,87
Comarca
1.343,09
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
1,3
Comarca
9,8
Catalunya
241,8

Homes

Municipi
74
Comarca
6.710
Catalunya
3.819.831

Dones

Municipi
48
Comarca
6.460
Catalunya
3.943.531

Població

Municipi
122
Comarca
13.170
Catalunya
7.763.362

Població de 0 a 14 anys

Municipi
5
Comarca
1.573
Catalunya
1.139.260

Població de 15 a 64 anys

Municipi
74
Comarca
8.200
Catalunya
5.145.431

Població de 65 a 84 anys

Municipi
35
Comarca
2.523
Catalunya
1.228.528

Població de 85 anys i més

Municipi
8
Comarca
874
Catalunya
250.143

Població

Municipi
122
Comarca
13.170
Catalunya
7.763.362

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
2
Comarca
811
Catalunya
586.182

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
44
Comarca
4.334
Catalunya
2.598.440

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
24
Comarca
1.242
Catalunya
552.061

Homes de 85 anys i més

Municipi
4
Comarca
323
Catalunya
83.148

Homes

Municipi
74
Comarca
6.710
Catalunya
3.819.831

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
3
Comarca
762
Catalunya
553.078

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
30
Comarca
3.866
Catalunya
2.546.991

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
11
Comarca
1.281
Catalunya
676.467

Dones de 85 anys i més

Municipi
4
Comarca
551
Catalunya
166.995

Dones

Municipi
48
Comarca
6.460
Catalunya
3.943.531

Població nascuda a Catalunya

Municipi
88
Comarca
9.619
Catalunya
4.952.278

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
17
Comarca
1.271
Catalunya
1.212.621

Població nascuda a l'estranger

Municipi
17
Comarca
2.280
Catalunya
1.598.463

Població

Municipi
122
Comarca
13.170
Catalunya
7.763.362

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
107
Comarca
11.350
Catalunya
6.512.697

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
15
Comarca
1.820
Catalunya
1.250.665

Població

Municipi
122
Comarca
13.170
Catalunya
7.763.362

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
64
Comarca
5.736
Catalunya
3.172.812

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
10
Comarca
974
Catalunya
647.019

Homes

Municipi
74
Comarca
6.710
Catalunya
3.819.831

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
43
Comarca
5.614
Catalunya
3.339.885

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
5
Comarca
846
Catalunya
603.646

Dones

Municipi
48
Comarca
6.460
Catalunya
3.943.531

Homes residents a l'estranger

Municipi
8
Comarca
635
Catalunya
181.490

Dones residents a l'estranger

Municipi
12
Comarca
649
Catalunya
175.521

Població resident a l'estranger

Municipi
20
Comarca
1.284
Catalunya
357.011

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
5
Comarca
1.865
Catalunya
1.237.395

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
0
Comarca
75,6
Catalunya
82,8

Naixements. Nens

Municipi
0
Comarca
39
Catalunya
29.832

Naixements. Nenes

Municipi
0
Comarca
33
Catalunya
28.632

Naixements

Municipi
0
Comarca
72
Catalunya
58.464

Defuncions. Homes

Municipi
0
Comarca
108
Catalunya
39.828

Defuncions. Dones

Municipi
0
Comarca
113
Catalunya
39.956

Defuncions

Municipi
0
Comarca
221
Catalunya
79.784

Matrimonis

Municipi
1
Comarca
20
Catalunya
15.662

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
3
Comarca
163
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
0
Comarca
-121
Catalunya
-8.971

Saldo migratori intern

Municipi
3
Comarca
42
Catalunya
-8.971

Immigracions externes

Municipi
0
Comarca
164
Catalunya
118.760

Emigracions externes

Municipi
0
Comarca
91
Catalunya
62.236

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
0
Comarca
44
Catalunya
17.499

Immigracions de la resta del món

Municipi
0
Comarca
120
Catalunya
101.261

Immigracions externes

Municipi
0
Comarca
164
Catalunya
118.760

Creixement total intercensal - 2011

Municipi
31
Comarca
1.689
Catalunya
1.176.733

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
24,79
Comarca
13,09
Catalunya
16,98

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-1,62
Comarca
-4,92
Catalunya
3,04

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
26,42
Comarca
18,02
Catalunya
13,94

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
8
Catalunya
1.005

Pistes poliesportives

Municipi
0
Comarca
35
Catalunya
8.373

Camps poliesportius

Municipi
0
Comarca
9
Catalunya
2.281

Sales esportives

Municipi
1
Comarca
27
Catalunya
9.152

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
1.097

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
3
Comarca
122
Catalunya
29.001

Espais esportius

Municipi
4
Comarca
203
Catalunya
51.347

Educació primària o inferior

Municipi
25
Comarca
22,5
Catalunya
17,7

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
29,8
Comarca
24,3
Catalunya
27,4

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
16,1
Comarca
23,1
Catalunya
23,2

Educació superior

Municipi
29
Comarca
30,1
Catalunya
31,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
113
Comarca
9.833
Catalunya
5.554.455

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
79,6
Comarca
79,6
Catalunya
79,1

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
113
Comarca
9.917
Catalunya
5.519.912

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
50,4
Comarca
61,6
Catalunya
63,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
43,2
Comarca
48,6
Catalunya
47,6

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
118
Comarca
10.087
Catalunya
5.318.296

Homes

Municipi
32
Comarca
2.758
Catalunya
1.807.130

Dones

Municipi
16
Comarca
2.391
Catalunya
1.601.203

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
48
Comarca
5.149
Catalunya
3.408.333

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
50
Comarca
5.558
Catalunya
3.586.318

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
135
Catalunya
9.873

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
165
Catalunya
448.553

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
381
Catalunya
147.226

Afiliacions agri. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
381
Catalunya
21.855

Afiliacions serveis R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
7
Comarca
661
Catalunya
426.501

Afiliacions R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
13
Comarca
1.281
Catalunya
556.043

Afiliacions a centres SS de 51 a 250 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
927
Catalunya
672.962

Afiliacions a centres SS de 251 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
949.827

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
12
Comarca
3.810
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
922,6
Comarca
874,02
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
8
Comarca
1.570
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
4
Comarca
1.613
Catalunya
775.829

Total

Municipi
12
Comarca
3.183
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
0
Comarca
42,4
Catalunya
9.562,4

Atur registrat. Indústria

Municipi
0
Comarca
47,6
Catalunya
45.324,2

Atur registrat. Construcció

Municipi
0
Comarca
69,2
Catalunya
33.714

Atur registrat. Serveis

Municipi
1,7
Comarca
467,1
Catalunya
320.048

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
1
Comarca
30,3
Catalunya
28.517

Atur registrat

Municipi
2,7
Comarca
656,7
Catalunya
437.165,6

Atur registrat. Homes

Municipi
1,3
Comarca
310,6
Catalunya
191.728,2

Atur registrat. Dones

Municipi
1,3
Comarca
346,1
Catalunya
245.437,3

Atur registrat

Municipi
2,7
Comarca
656,7
Catalunya
437.165,6

Habitatges familiars principals

Municipi
56
Comarca
5.639
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
128
Comarca
3.786
Catalunya
470.081

Habitatges familiars

Municipi
184
Comarca
10.966
Catalunya
3.863.381

IBI. Rebuts

Municipi
211
Comarca
17.974
Catalunya
5.855.886

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
11.042,7
Comarca
29.494,8
Catalunya
70.537,2

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
49,7
Comarca
204
Catalunya
485,9

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
8.908
Comarca
19.087
Catalunya
24.984

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
2.521
Comarca
5.136
Catalunya
7.193

Superfície de terres llaurades

Municipi
905
Comarca
16.919
Catalunya
792.425

Superfície de pastures permanents

Municipi
1.572
Comarca
35.219
Catalunya
355.107

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
2.478
Comarca
52.138
Catalunya
1.147.532

Conreus d'herbacis

Municipi
853
Comarca
14.140
Catalunya
511.150

Conreus de fruiters

Municipi
23
Comarca
1.749
Catalunya
110.819

Conreus d'olivera

Municipi
27
Comarca
609
Catalunya
101.236

Conreus de vinya

Municipi
1
Comarca
400
Catalunya
61.391

Altres conreus

Municipi
1
Comarca
22
Catalunya
7.829

Terres llaurades

Municipi
905
Comarca
16.919
Catalunya
792.425

Explotacions sense terres

Municipi
0
Comarca
19
Catalunya
1.519

Explotacions amb terres

Municipi
26
Comarca
870
Catalunya
59.320

Explotacions agràries amb i sense terres

Municipi
26
Comarca
889
Catalunya
60.839

Explotacions sense ramaderia

Municipi
15
Comarca
542
Catalunya
47.172

Explotacions amb ramaderia

Municipi
11
Comarca
347
Catalunya
13.667

Explotacions agràries amb i sense ramaderia

Municipi
26
Comarca
889
Catalunya
60.839

Caps de bovins

Municipi
899
Comarca
13.121
Catalunya
544.135

Caps d'ovins

Municipi
2.448
Comarca
45.750
Catalunya
600.082

Caps de cabrum

Municipi
104
Comarca
3.026
Catalunya
71.748

Caps de porcins

Municipi
2
Comarca
149.104
Catalunya
6.742.638

Caps d'aviram

Municipi
70
Comarca
350.918
Catalunya
43.890.563

Caps de conilles mares

Municipi
4
Comarca
1.625
Catalunya
335.054

Caps d'equins

Municipi
3
Comarca
981
Catalunya
19.352

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
0
Comarca
18
Catalunya
3.083

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
707
Catalunya
318.954

Càmpings

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
351

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
1.794
Catalunya
262.346

Turisme rural

Municipi
3
Comarca
60
Catalunya
2.514

Places de turisme rural

Municipi
32
Comarca
503
Catalunya
20.190

Turismes

Municipi
86
Comarca
6.961
Catalunya
3.554.258

Motocicletes

Municipi
10
Comarca
895
Catalunya
882.094

Vehicles industrials

Municipi
36
Comarca
2.853
Catalunya
779.051

Altres vehicles

Municipi
4
Comarca
726
Catalunya
172.003

Parc de vehicles

Municipi
136
Comarca
11.435
Catalunya
5.387.406

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,62
Comarca
1,5
Catalunya
1,4

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
44,8
Comarca
43,2
Catalunya
45,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
1
Comarca
52
Catalunya
15.740

Generació de residus (tones)

Municipi
0
Comarca
609,72
Catalunya
3.812.262,98

Document Actions