al contingut a la navegació Informació de contacte

En xifres

Sant Esteve de la Sarga

Codi
251961
Comarca
Pallars Jussà
Població
123
Superfície
92,87
Densitat
1,3
Altitud
875

Superfície (km²)

Municipi
92,87
Comarca
1.343,09
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
1,3
Comarca
9,8
Catalunya
242,7

Homes

Municipi
75
Comarca
6.756
Catalunya
3.833.786

Dones

Municipi
48
Comarca
6.443
Catalunya
3.958.825

Població

Municipi
123
Comarca
13.199
Catalunya
7.792.611

Població de 0 a 14 anys

Municipi
5
Comarca
1.573
Catalunya
1.139.260

Població de 15 a 64 anys

Municipi
74
Comarca
8.200
Catalunya
5.145.431

Població de 65 a 84 anys

Municipi
35
Comarca
2.523
Catalunya
1.228.528

Població de 85 anys i més

Municipi
8
Comarca
874
Catalunya
250.143

Població

Municipi
122
Comarca
13.170
Catalunya
7.763.362

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
2
Comarca
811
Catalunya
586.182

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
44
Comarca
4.334
Catalunya
2.598.440

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
24
Comarca
1.242
Catalunya
552.061

Homes de 85 anys i més

Municipi
4
Comarca
323
Catalunya
83.148

Homes

Municipi
74
Comarca
6.710
Catalunya
3.819.831

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
3
Comarca
762
Catalunya
553.078

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
30
Comarca
3.866
Catalunya
2.546.991

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
11
Comarca
1.281
Catalunya
676.467

Dones de 85 anys i més

Municipi
4
Comarca
551
Catalunya
166.995

Dones

Municipi
48
Comarca
6.460
Catalunya
3.943.531

Població nascuda a Catalunya

Municipi
88
Comarca
9.619
Catalunya
4.952.278

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
17
Comarca
1.271
Catalunya
1.212.621

Població nascuda a l'estranger

Municipi
17
Comarca
2.280
Catalunya
1.598.463

Població

Municipi
122
Comarca
13.170
Catalunya
7.763.362

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
107
Comarca
11.350
Catalunya
6.512.697

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
15
Comarca
1.820
Catalunya
1.250.665

Població

Municipi
122
Comarca
13.170
Catalunya
7.763.362

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
64
Comarca
5.736
Catalunya
3.172.812

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
10
Comarca
974
Catalunya
647.019

Homes

Municipi
74
Comarca
6.710
Catalunya
3.819.831

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
43
Comarca
5.614
Catalunya
3.339.885

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
5
Comarca
846
Catalunya
603.646

Dones

Municipi
48
Comarca
6.460
Catalunya
3.943.531

Homes residents a l'estranger

Municipi
8
Comarca
635
Catalunya
181.490

Dones residents a l'estranger

Municipi
12
Comarca
649
Catalunya
175.521

Població resident a l'estranger

Municipi
20
Comarca
1.284
Catalunya
357.011

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
5
Comarca
1.840
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
0
Comarca
75,5
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
0
Comarca
38
Catalunya
29.604

Naixements. Nenes

Municipi
0
Comarca
31
Catalunya
28.030

Naixements

Municipi
0
Comarca
69
Catalunya
57.634

Defuncions. Homes

Municipi
0
Comarca
85
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
0
Comarca
79
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
0
Comarca
164
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
0
Comarca
37
Catalunya
23.601

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
3
Comarca
83
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
0
Comarca
54
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
3
Comarca
137
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
1
Comarca
228
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
0
Comarca
87
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
1
Comarca
42
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
0
Comarca
186
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
1
Comarca
228
Catalunya
149.665

Creixement total intercensal - 2011

Municipi
31
Comarca
1.689
Catalunya
1.176.733

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
24,79
Comarca
13,09
Catalunya
16,98

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-1,62
Comarca
-4,92
Catalunya
3,04

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
26,42
Comarca
18,02
Catalunya
13,94

Població que entén català

Municipi
_
Comarca
12.680
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
_
Comarca
11.028
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
_
Comarca
11.052
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
_
Comarca
8.246
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
_
Comarca
403
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
_
Comarca
13.083
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
8
Catalunya
1.024

Pistes poliesportives

Municipi
0
Comarca
35
Catalunya
8.389

Camps poliesportius

Municipi
0
Comarca
9
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
1
Comarca
27
Catalunya
9.256

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
1.105

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
437

Altres espais esportius

Municipi
3
Comarca
123
Catalunya
29.265

Espais esportius

Municipi
4
Comarca
204
Catalunya
51.754

Educació primària o inferior

Municipi
25
Comarca
22,5
Catalunya
17,7

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
29,8
Comarca
24,3
Catalunya
27,4

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
16,1
Comarca
23,1
Catalunya
23,2

Educació superior

Municipi
29
Comarca
30,1
Catalunya
31,8

Electors (Elec. municipals)

Municipi
_
Comarca
9.889
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
_
Comarca
72
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
113
Comarca
9.833
Catalunya
5.554.455

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
79,6
Comarca
79,6
Catalunya
79,1

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
113
Comarca
9.917
Catalunya
5.519.912

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
50,4
Comarca
61,6
Catalunya
63,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
43,2
Comarca
48,6
Catalunya
47,6

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
118
Comarca
10.087
Catalunya
5.318.296

Homes

Municipi
33
Comarca
2.729
Catalunya
1.814.395

Dones

Municipi
17
Comarca
2.384
Catalunya
1.614.362

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
50
Comarca
5.113
Catalunya
3.428.757

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
52
Comarca
5.492
Catalunya
3.604.014

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
130
Catalunya
9.905

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
170
Catalunya
452.940

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
355
Catalunya
150.530

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
2.135
Catalunya
2.328.425

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
2.790
Catalunya
2.941.805

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
365
Catalunya
21.465

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
75
Catalunya
37.385

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
160
Catalunya
69.815

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
665
Catalunya
428.870

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
15
Comarca
1.265
Catalunya
557.535

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
1.115
Catalunya
548.170

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
715
Catalunya
701.645

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
955
Catalunya
704.140

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
987.850

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
2.790
Catalunya
2.941.805

Comptes de cotització

Municipi
2
Comarca
507
Catalunya
244.036

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
12
Comarca
3.810
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
922,6
Comarca
874,02
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
8
Comarca
1.570
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
4
Comarca
1.613
Catalunya
775.829

Total

Municipi
12
Comarca
3.183
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
0
Comarca
41,4
Catalunya
7.259,1

Atur registrat. Indústria

Municipi
0,2
Comarca
33,3
Catalunya
39.692,7

Atur registrat. Construcció

Municipi
0
Comarca
60,5
Catalunya
27.406,5

Atur registrat. Serveis

Municipi
2,2
Comarca
364,5
Catalunya
256.753,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0,9
Comarca
26,7
Catalunya
23.532,1

Atur registrat

Municipi
3,3
Comarca
526,4
Catalunya
354.643,7

Atur registrat. Homes

Municipi
1,6
Comarca
254,2
Catalunya
151.632,6

Atur registrat. Dones

Municipi
1,8
Comarca
272,2
Catalunya
203.011,1

Atur registrat

Municipi
3,3
Comarca
526,4
Catalunya
354.643,7

Habitatges familiars principals

Municipi
56
Comarca
5.639
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
128
Comarca
3.786
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
_
Comarca
1.541
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
184
Comarca
10.966
Catalunya
3.863.381

IBI. Rebuts

Municipi
210
Comarca
18.073
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
11.124
Comarca
29.059
Catalunya
70.691

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
50
Comarca
201
Catalunya
501

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
6.975
Comarca
19.504
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
1.823
Comarca
5.246
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
680
Comarca
17.121
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
938
Comarca
22.107
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
1.618
Comarca
39.228
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
264
Comarca
9.695
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
343
Comarca
3.060
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
26
Comarca
1.005
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
14
Comarca
938
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
15
Comarca
1.502
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
16
Comarca
722
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
1
Comarca
159
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
1
Comarca
31
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
680
Comarca
17.121
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
20
Comarca
844
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
4
Comarca
257
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
_
Comarca
13.619
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
3.357
Comarca
41.447
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
126
Comarca
2.737
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
0
Comarca
151.237
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
0
Comarca
395.841
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
1.337
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
708
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
0
Comarca
18
Catalunya
3.092

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
707
Catalunya
319.395

Càmpings

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
1.794
Catalunya
269.985

Turisme rural

Municipi
3
Comarca
60
Catalunya
2.540

Places de turisme rural

Municipi
32
Comarca
503
Catalunya
20.498

Turismes

Municipi
89
Comarca
6.979
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
11
Comarca
923
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
35
Comarca
2.843
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
4
Comarca
756
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
139
Comarca
11.501
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,62
Comarca
1,5
Catalunya
1,4

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
44,8
Comarca
43,2
Catalunya
45,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
1
Comarca
51
Catalunya
14.590

Generació de residus (tones)

Municipi
0
Comarca
1.576,01
Catalunya
3.518.771,86

Document Actions