al contingut a la navegació Informació de contacte

En xifres

Sant Esteve de la Sarga

Codi
251961
Comarca
Pallars Jussà
Població
122
Superfície
92,87
Densitat
1,3
Altitud
875

Superfície (km²)

Municipi
92,87
Comarca
1.343,09
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
1,3
Comarca
9,8
Catalunya
241,8

Homes

Municipi
74
Comarca
6.710
Catalunya
3.819.831

Dones

Municipi
48
Comarca
6.460
Catalunya
3.943.531

Població

Municipi
122
Comarca
13.170
Catalunya
7.763.362

Població de 0 a 14 anys

Municipi
5
Comarca
1.573
Catalunya
1.139.260

Població de 15 a 64 anys

Municipi
74
Comarca
8.200
Catalunya
5.145.431

Població de 65 a 84 anys

Municipi
35
Comarca
2.523
Catalunya
1.228.528

Població de 85 anys i més

Municipi
8
Comarca
874
Catalunya
250.143

Població

Municipi
122
Comarca
13.170
Catalunya
7.763.362

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
2
Comarca
811
Catalunya
586.182

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
44
Comarca
4.334
Catalunya
2.598.440

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
24
Comarca
1.242
Catalunya
552.061

Homes de 85 anys i més

Municipi
4
Comarca
323
Catalunya
83.148

Homes

Municipi
74
Comarca
6.710
Catalunya
3.819.831

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
3
Comarca
762
Catalunya
553.078

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
30
Comarca
3.866
Catalunya
2.546.991

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
11
Comarca
1.281
Catalunya
676.467

Dones de 85 anys i més

Municipi
4
Comarca
551
Catalunya
166.995

Dones

Municipi
48
Comarca
6.460
Catalunya
3.943.531

Població nascuda a Catalunya

Municipi
88
Comarca
9.619
Catalunya
4.952.278

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
17
Comarca
1.271
Catalunya
1.212.621

Població nascuda a l'estranger

Municipi
17
Comarca
2.280
Catalunya
1.598.463

Població

Municipi
122
Comarca
13.170
Catalunya
7.763.362

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
107
Comarca
11.350
Catalunya
6.512.697

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
15
Comarca
1.820
Catalunya
1.250.665

Població

Municipi
122
Comarca
13.170
Catalunya
7.763.362

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
64
Comarca
5.736
Catalunya
3.172.812

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
10
Comarca
974
Catalunya
647.019

Homes

Municipi
74
Comarca
6.710
Catalunya
3.819.831

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
43
Comarca
5.614
Catalunya
3.339.885

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
5
Comarca
846
Catalunya
603.646

Dones

Municipi
48
Comarca
6.460
Catalunya
3.943.531

Homes residents a l'estranger

Municipi
8
Comarca
635
Catalunya
181.490

Dones residents a l'estranger

Municipi
12
Comarca
649
Catalunya
175.521

Població resident a l'estranger

Municipi
20
Comarca
1.284
Catalunya
357.011

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
5
Comarca
1.865
Catalunya
1.237.395

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
0
Comarca
75,6
Catalunya
82,8

Naixements. Nens

Municipi
0
Comarca
37
Catalunya
29.633

Naixements. Nenes

Municipi
0
Comarca
32
Catalunya
28.071

Naixements

Municipi
0
Comarca
69
Catalunya
57.704

Defuncions. Homes

Municipi
0
Comarca
108
Catalunya
39.828

Defuncions. Dones

Municipi
0
Comarca
113
Catalunya
39.956

Defuncions

Municipi
0
Comarca
221
Catalunya
79.784

Matrimonis

Municipi
1
Comarca
20
Catalunya
15.662

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
3
Comarca
83
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
0
Comarca
54
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
3
Comarca
137
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
1
Comarca
228
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
0
Comarca
87
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
1
Comarca
42
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
0
Comarca
186
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
1
Comarca
228
Catalunya
149.665

Creixement total intercensal - 2011

Municipi
31
Comarca
1.689
Catalunya
1.176.733

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
24,79
Comarca
13,09
Catalunya
16,98

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-1,62
Comarca
-4,92
Catalunya
3,04

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
26,42
Comarca
18,02
Catalunya
13,94

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
8
Catalunya
1.005

Pistes poliesportives

Municipi
0
Comarca
35
Catalunya
8.373

Camps poliesportius

Municipi
0
Comarca
9
Catalunya
2.281

Sales esportives

Municipi
1
Comarca
27
Catalunya
9.152

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
1.097

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
3
Comarca
122
Catalunya
29.001

Espais esportius

Municipi
4
Comarca
203
Catalunya
51.347

Educació primària o inferior

Municipi
25
Comarca
22,5
Catalunya
17,7

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
29,8
Comarca
24,3
Catalunya
27,4

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
16,1
Comarca
23,1
Catalunya
23,2

Educació superior

Municipi
29
Comarca
30,1
Catalunya
31,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
113
Comarca
9.833
Catalunya
5.554.455

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
79,6
Comarca
79,6
Catalunya
79,1

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
113
Comarca
9.917
Catalunya
5.519.912

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
50,4
Comarca
61,6
Catalunya
63,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
43,2
Comarca
48,6
Catalunya
47,6

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
118
Comarca
10.087
Catalunya
5.318.296

Homes

Municipi
33
Comarca
2.871
Catalunya
1.833.679

Dones

Municipi
16
Comarca
2.400
Catalunya
1.582.659

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
49
Comarca
5.271
Catalunya
3.416.338

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
50
Comarca
5.604
Catalunya
3.565.035

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
140
Catalunya
10.300

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
160
Catalunya
454.930

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
395
Catalunya
150.530

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
2.130
Catalunya
2.327.430

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
2.825
Catalunya
2.943.190

Afiliacions agri. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
380
Catalunya
21.770

Afiliacions ind. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
75
Catalunya
37.790

Afiliacions const. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
155
Catalunya
69.970

Afiliacions serveis R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
680
Catalunya
429.340

Afiliacions R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
15
Comarca
1.295
Catalunya
558.875

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
1.220
Catalunya
556.740

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
695
Catalunya
714.405

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
910
Catalunya
708.480

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
963.565

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
2.825
Catalunya
2.943.190

Comptes de cotització

Municipi
3
Comarca
519
Catalunya
247.208

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
12
Comarca
3.810
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
922,6
Comarca
874,02
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
8
Comarca
1.570
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
4
Comarca
1.613
Catalunya
775.829

Total

Municipi
12
Comarca
3.183
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
0
Comarca
42,4
Catalunya
9.562,4

Atur registrat. Indústria

Municipi
0
Comarca
47,6
Catalunya
45.324,2

Atur registrat. Construcció

Municipi
0
Comarca
69,2
Catalunya
33.714

Atur registrat. Serveis

Municipi
1,7
Comarca
467,1
Catalunya
320.048

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
1
Comarca
30,3
Catalunya
28.517

Atur registrat

Municipi
2,7
Comarca
656,7
Catalunya
437.165,6

Atur registrat. Homes

Municipi
1,3
Comarca
310,6
Catalunya
191.728,2

Atur registrat. Dones

Municipi
1,3
Comarca
346,1
Catalunya
245.437,3

Atur registrat

Municipi
2,7
Comarca
656,7
Catalunya
437.165,6

Habitatges familiars principals

Municipi
56
Comarca
5.639
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
128
Comarca
3.786
Catalunya
470.081

Habitatges familiars

Municipi
184
Comarca
10.966
Catalunya
3.863.381

IBI. Rebuts

Municipi
210
Comarca
18.073
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
11.124
Comarca
29.059
Catalunya
70.691

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
50
Comarca
201
Catalunya
501

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
8.908
Comarca
19.087
Catalunya
24.984

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
2.521
Comarca
5.136
Catalunya
7.193

Superfície de terres llaurades

Municipi
905
Comarca
16.919
Catalunya
792.425

Superfície de pastures permanents

Municipi
1.572
Comarca
35.219
Catalunya
355.107

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
2.478
Comarca
52.138
Catalunya
1.147.532

Conreus d'herbacis

Municipi
853
Comarca
14.140
Catalunya
511.150

Conreus de fruiters

Municipi
23
Comarca
1.749
Catalunya
110.819

Conreus d'olivera

Municipi
27
Comarca
609
Catalunya
101.236

Conreus de vinya

Municipi
1
Comarca
400
Catalunya
61.391

Altres conreus

Municipi
1
Comarca
22
Catalunya
7.829

Terres llaurades

Municipi
905
Comarca
16.919
Catalunya
792.425

Explotacions sense terres

Municipi
0
Comarca
19
Catalunya
1.519

Explotacions amb terres

Municipi
26
Comarca
870
Catalunya
59.320

Explotacions agràries amb i sense terres

Municipi
26
Comarca
889
Catalunya
60.839

Explotacions sense ramaderia

Municipi
15
Comarca
542
Catalunya
47.172

Explotacions amb ramaderia

Municipi
11
Comarca
347
Catalunya
13.667

Explotacions agràries amb i sense ramaderia

Municipi
26
Comarca
889
Catalunya
60.839

Caps de bovins

Municipi
899
Comarca
13.121
Catalunya
544.135

Caps d'ovins

Municipi
2.448
Comarca
45.750
Catalunya
600.082

Caps de cabrum

Municipi
104
Comarca
3.026
Catalunya
71.748

Caps de porcins

Municipi
2
Comarca
149.104
Catalunya
6.742.638

Caps d'aviram

Municipi
70
Comarca
350.918
Catalunya
43.890.563

Caps de conilles mares

Municipi
4
Comarca
1.625
Catalunya
335.054

Caps d'equins

Municipi
3
Comarca
981
Catalunya
19.352

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
15.106

Hotels - 2020

Municipi
0
Comarca
18
Catalunya
3.083

Places d'hotels - 2020

Municipi
0
Comarca
707
Catalunya
318.954

Càmpings - 2021

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
353

Places de càmpings - 2021

Municipi
0
Comarca
1.794
Catalunya
269.985

Turisme rural - 2021

Municipi
3
Comarca
60
Catalunya
2.540

Places de turisme rural - 2021

Municipi
32
Comarca
503
Catalunya
20.498

Turismes

Municipi
89
Comarca
6.979
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
11
Comarca
923
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
35
Comarca
2.843
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
4
Comarca
756
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
139
Comarca
11.501
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,62
Comarca
1,5
Catalunya
1,4

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
44,8
Comarca
43,2
Catalunya
45,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
1
Comarca
51
Catalunya
14.590

Generació de residus (tones)

Municipi
0
Comarca
1.576,01
Catalunya
3.518.771,86

Document Actions