al contingut a la navegació Informació de contacte

Convocatòria de Ple ordinari, dilluns 12 d'abril

DIMECRES 07 ABRIL 2021

Dades de la Convocatòria:

Dia: Dilluns, 12 d'abril de 2021

Hora: 9:30

Lloc: Epicentre, C. Passeig del Vall, 13. 25620 Tremp

Sessió: Ordinària 3/2021

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors

2.- Coneixement de la liquidació del pressupost de l'exercici 2020

3.- Adjudicació, si s’escau, de l’obra “Pavimentació dels accessos als nuclis

     d’Alzina i Moror”. Pla Dinamització Local de la Diputació de Lleida

4.- Aprovació del conveni de col·laboració i addenda per la gestió integral de

     residus municipals amb el Consell Comarcal del Pallars Jussà

5.- Licitació aprofitament cinegètic

6.- Licitació aprofitament de tòfones

7.- Aprovació del projecte tècnic “Millora en l’àmbit de vialitat al municipi"

8.- Declaració de béns culturals d’interès local

9.- Aprovació de mocions:

  1. a) Suport a l’amnistia
  2. b) Manifest del mon local del Pirineu i Aran

10.-  Assumptes d'urgència

11.-  Coneixement i convalidació dels decrets de l’Alcaldia

12.-  Informes, precs i preguntes

Sant Esteve de la Sarga, 7 d’abril de 2021

L’Alcalde,

Document Actions